ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิตติคุณ เกิดผล (ตี๋)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : blacklist_49@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : CP tower
ตำแหน่ง : ฝ่ายจัดซื้อ ฝึกงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ถนน สีลม ตึก ซี.พี.ทาวเวอร์

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ม.ค. 2557,13:04 น.   หมายเลขไอพี : 110.171.93.114


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล