ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : -
อีเมล์ : iamyingaof@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/yingaof
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : The Value Systems Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Senior Sales Account Executive
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 เม.ย. 2557,16:51 น.   หมายเลขไอพี : 171.96.242.110


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล