ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
คณะกรรมการนักเรียนมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก
คุณครูมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่
ผู้อำนวยการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม
คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
นักเรียนเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,14:49   อ่าน 74 ครั้ง