ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโสมนัส
ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโสมนัสวัฒนาวดี
โดยมี นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบนโยบายการบริหารโรงเรียนแนวทางการจัดการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
ผู้ปกครองมาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะบียน
การดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบนโยบายการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนเข้าพบกับครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,16:43   อ่าน 121 ครั้ง