ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมติดตามตรวจเยี่ยม ท่านผู้อำนวยการอารมณ์ เผือกอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส คณะครู และนักเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายนิวัตร นาคะเวช และนายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ร่วมติดตามตรวจเยี่ยม
ท่านผู้อำนวยการอารมณ์ เผือกอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,09:16   อ่าน 167 ครั้ง