ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโสมนัสนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,11:44   อ่าน 485 ครั้ง