ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสมนัสวัฒนาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการบริหารโรงเรียน แนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และรับเงินค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียนจากครูประจำชั้น
นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะผู้ปกครอง
ผอ.ชาญณรงค์ แก้วเล็ก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พบปะผู้ปกครอง
คุณวสันต์ แหทรงศิริ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,13:51   อ่าน 35 ครั้ง