ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงและเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,15:49   อ่าน 156 ครั้ง