ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสมนัสวัฒนาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการบริหารโรงเรียน แนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,20:17   อ่าน 146 ครั้ง