ข่าวประชาสัมพันธ์
✨รางวัลเสาเสมาธรรมจักร วันที่ 4 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2566,10:29   อ่าน 137 ครั้ง