ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 61) 30 มี.ค. 62
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนวัดโสมนัส (อ่าน 173) 04 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 211) 31 ม.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 416) 20 พ.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 327) 16 พ.ค. 61
ประกาศรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 670) 31 ม.ค. 61
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (อ่าน 784) 23 มิ.ย. 60
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 695) 16 พ.ค. 60
เชิญชวนผู้ปกครองและผู้สนใจมาร่วมงาน Sommanas Open house'59 เปิดรั้วน้ำเงินชมพู ชวนดูโสมนัส (อ่าน 749) 23 ก.พ. 60
ร่วมเชียร์โรงเรียนวัดโสมนัสตัวแทนทีมระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Doraemon Singing and Dancing Contest (อ่าน 752) 09 ก.ย. 59
6 สัปดาห์ประชามติ โรงเรียนวัดโสมนัส (อ่าน 1536) 11 ก.ค. 59
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 583) 07 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดโสมนัส รับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 934) 19 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 760) 27 ส.ค. 58
ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 844) 06 ก.พ. 58
ติดตามชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่Facebookเลยค่ะ (อ่าน 957) 03 ก.ย. 57
ขอเชิญเป็นกรรมการผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 2016) 20 มิ.ย. 57
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1535) 21 ม.ค. 57
ประกาศหยุดโรงเรียน (อ่าน 1905) 08 พ.ย. 56
การวัดผลกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1471) 13 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดโสมนัส ชนะเลิศการแข่งขันระบำอาเซียน (อ่าน 1876) 15 ก.พ. 56
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1797) 12 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุทธิดา เฮงทรัพย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น (อ่าน 2202) 04 ม.ค. 56