ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดโสมนัสได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 25) 26 ก.ค. 65
ประกาศเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE (อ่าน 435) 11 พ.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565 (อ่าน 649) 03 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (อ่าน 493) 05 เม.ย. 65
กิจกรรม SOMMANAS OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 397) 23 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดการรับค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และชุดตรวจ ATK (อ่าน 2551) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3439) 03 มี.ค. 65
ประกาศขยายเวลางดการเรียนการสอนONSITE (แบบมาเรียนที่โรงเรียน) (อ่าน 3413) 20 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3448) 15 ก.พ. 65
ประกาศปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (onsite) ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3433) 13 ก.พ. 65
ประกาศเปิดเรียนแบบ onsite ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3494) 21 ม.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3494) 07 ม.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3518) 03 ม.ค. 65
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบมาเรียนที่โรงเรียน( onsite) ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3514) 29 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบมาเรียนที่โรงเรียน(on site)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 3634) 06 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3512) 19 พ.ย. 64
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3705) 13 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3514) 09 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3632) 26 ต.ค. 64
กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) (อ่าน 3613) 21 ส.ค. 64
คู่มือการรับมือโควิด-19 (อ่าน 3553) 30 ก.ค. 64
คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (อ่าน 3496) 28 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 3626) 25 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3629) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3640) 02 เม.ย. 64
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3710) 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3766) 27 ก.พ. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ (อ่าน 6682) 03 ม.ค. 64
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 6685) 22 ธ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดโสมนัส (อ่าน 6889) 31 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 6977) 30 มิ.ย. 63
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID (อ่าน 7199) 29 เม.ย. 63
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7154) 11 มี.ค. 63
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7053) 06 มี.ค. 63
แจ้ง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19 (อ่าน 7020) 05 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8947) 03 ก.พ. 63
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 6386) 19 ต.ค. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี๒๕๖๒ (อ่าน 7300) 05 ก.ค. 62
การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 (อ่าน 7310) 11 มิ.ย. 62
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7235) 04 มิ.ย. 62