กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุติพร สายมาตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0870094044
อีเมล์ : yumi_king2728@hotmail.com

นางสาวจตุพร เศวตวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2