ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาววันดี วงษ์พันธุ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางนาตยา ศิริธีรพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุริวรรณ์ บุราคร
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

นางสาวสิริพร ผงธุลี
ครูอัตราจ้าง