การศึกษาพิเศษ

นางสาวณิชา เทียนลำ
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววันดี วงษ์พันธุ์
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุริวรรณ์ บุราคร
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสิริพร ผงธุลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1