ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววันดี วงษ์พันธุ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางนาตยา ศิริธีรพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุริวรรณ์ บุราคร
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

นางสาวสิริพร ผงธุลี
ครูอัตราจ้าง