การศึกษาพิเศษ

นางสาวณิชา เทียนลำ
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุริวรรณ์ บุราคร
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิมชนก อุศมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1