กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุริยา แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0877110820
อีเมล์ : suriyas112@hotmail.co.th