กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสลิลทิพย์​ สุขตัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4