กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสลิลทิพย์​ สุขตัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4