ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง"นักดาราศาสตร์ของโลก"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จิรัชญา ชัยนุรัตน์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,06:05   อ่าน 853 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเลกทรอนิกส์เรื่องการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฉัตรเฉลิมพล บุญเตี้ย
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2558,02:35   อ่าน 1012 ครั้ง
ชื่อผลงาน : crossword คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธราดล ด้วงหิรัญ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2558,02:25   อ่าน 871 ครั้ง
ชื่อผลงาน : crossword คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สุชาครีย์ ทิพย์มาตร
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2558,02:23   อ่าน 918 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการทำกระท้อนลอยแก้ว
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธราดล ด้วงหิรัญ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:59   อ่าน 944 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 10อันดับสัตว์น้ำจืดที่น่ากลัวที่สุด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เนตรชนก ชนะบุญ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:42   อ่าน 1157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Translation fun
ชื่อนักเรียน : ด.ช.โชติวัฒน์ พัฒนสิริ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:37   อ่าน 1119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : my monster
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วรรณวิไล เชษฐนชัย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:33   อ่าน 824 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 10นักวิทยาศาสตร์ของโลก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จิรัชญา ชัยนุรัตน์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:12   อ่าน 911 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Introduction card
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เมธัส ก้านบัว
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:07   อ่าน 800 ครั้ง