ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเรื่องแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิรดา ธุระเจน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2557,12:56  อ่าน 1265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2557,10:58  อ่าน 1253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิรดา ธุระเจน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2557,10:56  อ่าน 3691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังข้อสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิรดา ธุระเจน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,10:54  อ่าน 6584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุติพร สายมาตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,05:33  อ่าน 2027 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนร้อยมาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางนุชจรีย์ หอมกลิ่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,05:21  อ่าน 1189 ครั้ง
รายละเอียด..